About Us

Công ty TNHH hóa chất Zibo bác Win-win được thành lập vào tháng 3 năm 2002, và chuyên sản xuất và xuất khẩu nhôm sulfat và miễn phí sắt nhôm sulfat, với sản lượng hàng năm 40.000 tấn. Công ty nằm ở thành phố truy bác, Sơn Đông, và chiếm một diện tích hơn 12, 000m 2. Vùng này có hệ thống giao thông thuận tiện nhất bởi gần Qingdao cảng và Tianjin cảng.

Hơn