Chất lỏng nhôm sulfat

Được sử dụng cho các bề mặt tráng trong chế biến của rutil crystal titanium dioxide, nước uống và thải nước treatment、dyeing và in ấn các đại lý preservation、waterproofing textiles、tanning、wood và gia tốc trong bê tông vv.

Chi tiết sản phẩm

Được sử dụng cho các bề mặt tráng trong chế biến của rutil crystal titanium dioxide, nước uống và thải nước treatment、dyeing và in ấn các đại lý preservation、waterproofing textiles、tanning、wood và gia tốc trong bê tông vv.

Chất lỏng nhôm sulfatTên của chỉ số

Giá trị tiêu chuẩn

Kiểm tra giá trị

(AL2O3) nội dung %

≥7.70

7,80

(Fe) Nội dung %

≤ 0.0025

0.0018

% Nội dung, không hòa tan nước

≤ 0.030

0.010

PH (1% nước hòa tan) nội dung %

≥ 3.0

3,19

  • Ứng dụng: được sử dụng cho phủ trong chế biến rutil crystal titanium dioxide, cao cấp giấy production、drinking nước và thải nước treatment、dyeing và in ấn textiles、tanning、wood preservation、also như chống thấm đại lý và gia tốc trong bê tông vv.

  • Hình dạng: lỏng.

  • Đóng gói: Thùng nhựa hoặc thùng container.

Yêu cầu thông tin