Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Nhôm sulfat---xử lý nước

Có rất nhiều công dụng về nhôm sulfat. Một trong những sử dụng nhôm sulfat là trong xử lý nước. Khi bạn thêm nó vào nước, nó gây ra các tạp chất vi để clump với nhau thành các hạt lớn hơn và lớn hơn. Những khối tạp chất sẽ sau đó giải quyết đến dưới cùng của thùng chứa hoặc ít nhất có được đủ lớn để lọc chúng ra khỏi nước. Nó làm cho nước rõ ràng và bạn có thể uống nó an toàn hơn. Trên nguyên tắc tương tự, bằng nhôm sulfat cũng được sử dụng trong các hồ bơi, nó có thể làm giảm cloudiness nước.