Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Làm vườn nhôm sulfat

Đó là một ứng dụng thú vị của nhôm sulfat xung quanh nhà trong vườn. Lý do là: nhôm sulfat là cực kỳ có tính axit, khi bạn thêm nó vào đất rất kiềm cân bằng độ pH cho các nhà máy. Khi sulfat nhôm tiếp xúc với nước, nó tạo thành nhôm hydroxit và nhiều pha loãng axít sulfuric giải pháp, mà làm thay đổi độ chua của đất. Người làm vườn trồng hydrangeas áp dụng đặc tính này để thay đổi màu sắc của Hoa. Bởi vì hydrangeas của nhà máy này là rất nhạy cảm với độ pH đất.