Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Tính chất vật lý của nhôm sulfat

Xuất hiện và thuộc tính: trắng tinh thể ngọt;

Độ hòa tan: hòa tan trong nước, không hòa tan trong rượu.

Công nghiệp bông màu xám và trắng, hạt hoặc khối u có chứa sắt muối với lục nhạt, vàng trên bề mặt do thấp sắt là mầu. Thô màu xám và trắng Mỹ hạt cấu trúc của vật liệu xốp.

Dễ dàng hòa tan trong nước, và nhôm sulfat không thể được hòa tan trong axít sulfuric nguyên chất (cùng tồn tại), cùng với axít sulfuric trong axít sulfuric giải pháp hòa tan trong nước, vì vậy là nhôm sulfat nhôm sulfat trong axít sulfuric hòa tan hoàn tan trong nước.