Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Natri hydroxit Caustic

Natri hydroxit có một ăn mòn nhỏ trên kính, mà tạo ra natri silicat (silicat natri), làm cho gậy piston trong thủy tinh một dụng cụ để dụng cụ. Có chứa hiđrôxít natri không thể sử dụng kính stopper.