Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Natri hydroxit công nghiệp hóa chất

Natri hydroxit xác định các đặc tính của sản phẩm này là quan trọng trong một số lớn các chất phản ứng hóa học. Natri hydroxit là sản xuất polycarbonate, Super thấm polyme, zeolit, nhựa epoxy, natri phosphat, natri sunfit và một số lớn các quan trọng nguyên vật liệu.

Oleic acid là một acid béo không bão hòa đơn, dầu và nước giải pháp; mềm, stearic acid là một acid béo bão hòa bởi thủy phân của chất béo.