Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Công dụng của nhôm sulfat

Feb 15, 2016

Nhôm sulfat có rất nhiều công dụng khác nhau trong cuộc sống của chúng tôi, cũng như đang được sử dụng trong một số ngành công nghiệp quan trọng. Trong thực tế, bạn có thể tiếp xúc với nó trên một cơ sở hàng ngày mà không biết!

Sử dụng nhôm sulfat: nước thải kết tủa đại lý và cho nước lọc, Hồ, định cỡ giấy, alums, nhuộm màu dùng tác nhân tạo bọt chữa cháy bọt, vải fireproofing, da trắng tannage, chống thấm ageant bê tông, pH kiểm soát trong ngành công nghiệp giấy, trang cho chất béo và dầu, phụ gia thực phẩm, bôi trơn các tác phẩm, chất khử mùi và decolorizer trong dầu mỏ tinh chế, chất xúc tác trong sản xuất êtan.