Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Xử lý nước thải sử dụng yêu cầu chất lượng nước của quá trình làm sạch của nó

Oct 17, 2017

Thải đề cập đến quá trình làm sạch nước thải để đạt được mục đích thoát nước một hoặc tái sử dụng chất lượng nước. Với nhu cầu ngày càng tăng về tài nguyên nước, có những điều kiện nước ở nhiều nơi. Vì vậy, đối với những người mang tin mừng. Vì vậy, lợi ích của điều trị nước thải là gì?

1, để cải thiện chất lượng của các chất lượng nước, xử lý nước thải sau khi điều trị, chất lượng nước từ ô nhiễm ban đầu thông qua một thời gian của lọc và loại bỏ, do đó một sự suy giảm đáng kể trong nước ô nhiễm, vì vậy mà nước có thể được sử dụng một lần nữa.

2, sử dụng hợp lý tài nguyên nước, do đó chu trình nước thượng nguồn không ảnh hưởng đến các nước hạ nguồn của chức năng nước, chu trình xã hội không gây tổn hại cho pháp luật khách quan của lưu thông tự nhiên, để duy trì hoặc khôi phục lại thành phố và lưu vực sông là một goo môi trường nước d, tài nguyên nước là bền vững việc sử dụng các cách hiệu quả.

3, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao cấp thành phố và thúc đẩy phát triển kinh tế. Bởi vì nếu nước thải không được điều trị, đó là ràng buộc để được thải ra sông, mà sẽ không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn trên người của sống tác động bất lợi chất lượng nước.

4, thúc đẩy hệ thống tuần hoàn nước. Sự lưu thông tự nhiên của nước là một hệ thống mở không cân bằng với tự tổ chức các cấu trúc. Chu kỳ xã hội của các nước là một hệ thống cân bằng với cấu trúc nhân tạo.

5, việc bảo vệ các ngành công nghiệp và xây dựng các phương tiện khác. Như chúng ta đã biết, các nước trên các thiết bị kim loại và đường ống sẽ có sự ăn mòn nghiêm trọng, lĩnh vực dầu dầu do độ mặn cao, hòa tan trong mức độ khác nhau của sulfua hiđrô, khí carbon dioxide và các khí khác có tính axit hoà tan oxy, như vậy và tái tiêm sẽ hình thành đối phó với tiện nghi, ăn mòn sản xuất hệ thống tái tiêm.